• Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa khánh thành phòng trưng bày mới

    Sáng ngày 25/12/2012, tại Cơ sở Linh Trung, Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Lễ khánh thành phòng trưng bày chuyên đề: “Đời sống văn hóa các tộc người và làng nghề ở Việt Nam”.

  • Hoạt động trưng bày và giáo dục

    Nội dung trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa được xây dựng trên cơ sở sưu tập hiện vật và cơ sở vật chất hiện có của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, bước đầu đã giới thiệu được đôi nét về đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng cư dân trên các vùng miền đất nước Việt Nam.