• Trang phục cung đình triều Nguyễn

    Khi biên soạn bộ điển lệ nổi tiếng của triều Nguyễn, Khâm định Ðại Nam hội điển sự lệ, các sử quan của triều đình đã dành quyển 78 và quyển 242 để bàn về việc ăn mặc của các bậc đế, hậu, hoàng tử, công chúa, quan lại… triều Nguyễn, từ trang phục dùng trong các dịp triều lễ, khánh tiết, tết nhứt, cho đến thường phục, kể cả nội y, “phụ kiện”...

  • Việt Vương Câu Tiễn và thanh bảo kiếm nghìn năm không hoen gỉ

    50 năm trước, một thanh bảo kiếm đã được tìm thấy trong một ngôi mộ ở Trung Quốc. Mặc dù đã hơn 2.000 năm tuổi, nhưng thanh kiếm với cái tên Câu Tiễn không hề biểu lộ một dấu hiệu hoen gỉ.