• SƯU TẬP GỐM CỔ TÀU ĐẮM CÙ LAO CHÀM Ở BẢO TÀNG LỊCH SỬ - VĂN HÓA

    Bảo tàng Lịch sử-Văn hóa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP. HCM (Bảo tàng Lịch sử-Văn hóa) được xây dựng dựa trên cơ sở bộ sưu tập hiện vật khảo cổ học do giảng viên và sinh viên Bộ môn Khảo cổ học, khoa Lịch Sử thu thập từ nhiều năm nay ở cả ba miền Bắc-Trung-Nam thuộc các thời kỳ Tiền, Sơ và Lịch sử. 

  • TÀI LIỆU SƯU TẦM CHUYÊN ĐỀ VĂN HOÁ DÂN GIAN THU LAO (PHẦN 1)

    Người Thu Lao thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái. Trong nội bộ dân tộc họ thường giao tiếp bằng ngôn ngữ của dân tộc mình, khi giao tiếp với các thành phần dân tộc khác họ dùng tiếng Quan Hoả. Ngoài tên gọi Thu Lao đã trở thành tên gọi chính thức, họ còn có tên tự gọi là “Đày”.

  • Bảo tàng với công tác sưu tầm hiện vật

    Trong những năm qua, Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa đã tiến hành nhiều hoạt động sưu tầm hiện vật trong phạm vi cả nước, xây dựng được những sưu tập hiện vật có giá trị như Sưu tập công cụ thời kỳ Đá cũ ở Tây Nguyên - Đông Nam Bộ, Sưu tập công cụ lao động bằng đá thời kỳ Kim khí thuộc Văn hóa Đồng Nai, Sưu tập mảnh gốm thời kỳ Kim khí (Văn hóa Đồng Nai) và Lịch sử (Văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo) ,…