Chùm ảnh cùng bé làm nhà khảo cổ học

Chiều 15.11, 10 học sinh của trường tiểu học Hoàng Diệu đã tham gia chương trình “Em làm nhà khảo cổ” 2014 tại Hoàn thành Thăng Long. Tại đây, các em được trải nghiệm các công việc của một nhà khảo cổ thực thụ.

 Chương trình giáo dc "Em làm nhà kho c" do Trung tâm bo tn Thăng Long-Hà Ni cũng trường tiu hc Hoàng Diu t chc. Đây là hot đng giáo dc ngoi khóa giúp các em hc sinh tìm hiu hot đng kho c hc cũng nhưhướng các em ti các giá tr bo tn. Các em hc sinh lp 5 ca trường tiu hc Hoàng Diu được tham gia tp làm nhà kho c ti khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

http://images.motthegioi.vn/uploaded/ctv-hanoi01/2014_11_15/khao%20co/chum-anh-cung-be-lam-nha-khao-co-hoc-hinh-anh-3_mcbw.jpg?width=600

 Cùng nhn các dng c đ tiến hành công vic khai qut.

http://images.motthegioi.vn/uploaded/ctv-hanoi01/2014_11_15/khao%20co/chum-anh-cung-be-lam-nha-khao-co-hoc-hinh-anh-4_oiij.jpg?width=600

 Các dng c dành cho các em như nhng nhân viên kho c thc th khác.

 

http://images.motthegioi.vn/uploaded/ctv-hanoi01/2014_11_15/khao%20co/chum-anh-cung-be-lam-nha-khao-co-hoc-hinh-anh-6_obxj.jpg?width=600

 S dng dng c bước đu khá khó,các em phi nh nhàng đào b tng lp đt mng đ tránh hư hi hin vt.

 

http://images.motthegioi.vn/uploaded/ctv-hanoi01/2014_11_15/khao%20co/chum-anh-cung-be-lam-nha-khao-co-hoc-hinh-anh-7_fsor.jpg?width=600

 Đây là ln đu tiên tiếp xúc vi công vic này, các em rt vui. Em Nguyn Hi Anh cho biết: Em rt vui khi được tham gia chương trình ngoi khóa này, em được các cô chú gii thiu rt nhiu điu mi m v ngh kho c cũng như lch s.

http://images.motthegioi.vn/uploaded/ctv-hanoi01/2014_11_15/khao%20co/chum-anh-cung-be-lam-nha-khao-co-hoc-hinh-anh-8_ulcx.jpg?width=600

Công vic "đào bi" dường như không đơn gin vi nhng em hc sinh thành ph

http://images.motthegioi.vn/uploaded/ctv-hanoi01/2014_11_15/khao%20co/chum-anh-cung-be-lam-nha-khao-co-hoc-hinh-anh-10_ekyp.jpg?width=600

 Cùng chia s nhng hin vt đu tiên.

 

http://images.motthegioi.vn/uploaded/ctv-hanoi01/2014_11_15/khao%20co/chum-anh-cung-be-lam-nha-khao-co-hoc-hinh-anh-11_ukxp.jpg?width=600

Em Phm Viết Mnh cho biết, dù khá vt v nhưng em rt vui, em d đnh s k cho b m nghe "công vic"  ngày hôm nay.

http://images.motthegioi.vn/uploaded/ctv-hanoi01/2014_11_15/khao%20co/chum-anh-cung-be-lam-nha-khao-co-hoc-hinh-anh-12_ocrj.jpg?width=600

 Em Nguyn Nht Minh được giao trách nhim làm Trưởng h, ghi chép nhng ni dung liên quan đến công vic ca c nhóm.

 

http://images.motthegioi.vn/uploaded/ctv-hanoi01/2014_11_15/khao%20co/chum-anh-cung-be-lam-nha-khao-co-hoc-hinh-anh-13_wsic.jpg?width=600

 Trong khi đó, em Nguyn Khánh Hà đang loay hoay vi công vic v mt bng di tích ca mt cán b k thut.

http://images.motthegioi.vn/uploaded/ctv-hanoi01/2014_11_15/khao%20co/chum-anh-cung-be-lam-nha-khao-co-hoc-hinh-anh-14_nvrw.jpg?width=600

 Nht ký công vic kho c ca tng nhóm nh.

 

http://images.motthegioi.vn/uploaded/ctv-hanoi01/2014_11_15/khao%20co/chum-anh-cung-be-lam-nha-khao-co-hoc-hinh-anh-15_eunc.jpg?width=600

 Trong chương trình "Em làm nhà kho c", các em cũng được tham gia nhiu công đon khá khó và t m như lau sch nhng viên gch đã phát l.

http://images.motthegioi.vn/uploaded/ctv-hanoi01/2014_11_15/khao%20co/chum-anh-cung-be-lam-nha-khao-co-hoc-hinh-anh-16_ntmb.jpg?width=600

 Phi nh nhàng dùng chi thm nước đ lau.

 

http://images.motthegioi.vn/uploaded/ctv-hanoi01/2014_11_15/khao%20co/chum-anh-cung-be-lam-nha-khao-co-hoc-hinh-anh-17_zddl.jpg?width=600

 Ông Nguyn Công Trường, phó giám đc trung tâm bo tn di sn Thăng Long - Hà Ni cho biết: "Đây là hot đng thiết thc giúp các em thy được trách nhim gi gìn và phát huy bo tn nhng giá tr mà ông cha ta đ li. Chúng tôi chn nhng em  gn di tích trước hết làm thí đim, sau mi nhân rng ra".

 Nguyệt Vũ
Motthegioi.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.