Nội quy thư viện và danh mục tài liệu hiện có tại thư viện Bảo tàng Lịch sử - Văn hóaNỘI QUY PHÒNG ĐỌC TƯ LIỆU

 

Hệ thống tư liệu của Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa hiện có thuộc các lĩnh vực Lịch sử, Khảo cổ học, Dân tộc học, Văn hóa Việt Nam… bao gồm các loại tài liệu sau:

-  Sách in.

-  Tạp chí chuyên ngành.

-  Băng hình, CD, VCD, ảnh.

 

Bạn đọc đến tham khảo tư liệu, đề nghị tuân thủ các nội quy sau:

 

1. Xuất trình thẻ sinh viên đối với sinh viên; Thẻ cán bộ đối với thầy cô và giấy giới thiệu đối với các bạn đọc ngoài trường.

2. Viết tên tài liệu yêu cầu.

3. Đề nghị cán bộ bảo tàng lấy sách cho mượn.

5. Chỉ được mượn đọc tại chỗ, không được mang tài liệu ra khỏi phòng.

          

              Lịch làm việc của thư viện:

              

                - Thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần

                - Thời gian:   Sáng: 8h - 11h30

                                       Chiều: 13h30 - 16h

 

DANH MỤC TÀI LIỆU CỤ THỂ

 

I. Tạp chí

1. Tạp chí khảo cổ học, 1969, 1970, 1971, 1974, 1976 đến 2000, 2002

2. Những phát hiện mới về khảo cổ học 1972, 1975, 1976 đến 1993, 2004 đến 2007

3. Những vần đề khoa học xã hội và nhân văn

3.1 Chuyên đề văn học

3.2 Chuyên đề ngôn ngữ học

4. Các kỷ yếu hội thảo khoa học

- Công cuộc đổi mới ở VN những vần đề khoa học và thực tiễn

- Đồng bằng song Cửu Long thực trạng và giải phát để trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế giai đoạn 2006 – 2010

- Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước những vấn đề khoa học và thực tiễn

5 Khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hội nhập quốc tế

6. Vùng kinh tế trọng điểm phía nam: những vần đề kinh tế văn hóa xã hội (4 quyển)

7. Những vần đề khoa học xã hội và nhân văn – chuyên đề lịch sử

8. Pan Asiatic Linguistic

9. Tập san khoa học xã hội và nhân văn

10. Tạp chí văn hóa nghệ thuật số 8 năm 1997 và số 2 năm 2003

11. Thông báo khoa học của Bảo tang Lịch sử VN TP. HCM

- số 2/2000

số 3/2001

- số 4/2003

- Số đặc biệt kỷ niệm 25 năm thành lập Bảo tàng LSVN

12. Thông báo khoa hoc Bảo tàng tổng hợp Thanh Hóa

- số 1/2006

- số 2/2007

13. Thông báo khoa học của Bảo tàng Đồng Nai

- số 12/2004

- số 12/2005

- số 12/2007

- Văn hóa khảo cổ thời đại kim khí vùng đất ngập mặn ở Đồng Nai

- 25 năm xây dựng và phát triển

II. Sách

1. Địa chí Tiền Giang

2. Tôn Đức Thắng những bài nói và viết chọn lọc

3. Chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến trường Nam bộ

4. Khảo cổ học tiền sử, sơ sử miền trung tây nguyên

5. Khảo cổ học lý thuyết phương pháp và thực hành

6. Khoa sử 20 năm xây dựng và phát triển 1977 – 1997

7. Khoa lịch sử 25 năm xây dựng và phát triển 1997 – 2002

8. Khoa lịch sử 30 năm trên đường phát triển 1997 – 2007

9. Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy lịch sử

10. Văn hóa Phùng Nguyên – Hán Văn Khẩn

11. Xóm Rền - một di tích khảo cổ đặc biệt quan trong của thời đại đồ đồng Việt Nam, Hán Văn Khẩn

12. Văn hóa Đồng Đậu 40 năm phát hiện và nghiên cứu 1962 – 2002

13. Thời đại đồ đồng, Lâm Thị Mỹ Dung

14. Sử học Việt Nam với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc

15. Vương Hoàng Tuyên nhà giáo – nhà dân tộc học

16. Ứng dụng thạch học nghiên cứu hiện vật đá, Phạm Đức Mạnh

17. Đàn đá tiền sử Lộc Ninh, Phạm Đức Mạnh

18. Trống Đồng kiểu Đông Sơn (Heger I) ở miền Nam Việt Nam

19. Mãi mãi theo người Hồ Chí Minh

20. Hiệp Định Paris về Việt Nam 30 năm nhìn lại

21. Truyện kể người Mạ ở Đồng Nai

22. Nam bộ 1945 – 1975, những góc nhìn từ lịch sử chiến tranh cách mạng Việt nam, Hà Minh Hồng

23. Cơ sở Bảo tàng học.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.