Mời viết tham luận Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển”

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển”, dự kiến thời gian tổ chức vào tháng 8 năm 2019, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham gia viết bài cho hội thảo theo các chủ đề sau:

- Xác định và nhận diện giá trị văn hóa Quảng Nam; những giá trị chung về truyền thống vùng đất và con người; tính cách, lối sống, nếp sống; những giá trị văn hóa cụ thể đối với từng lĩnh vực chuyên ngành văn hóa;

- Vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trên các lĩnh vực: truyền thống vùng đất và con người; tài nguyên nhân văn; văn hóa nghệ thuật, ngôn ngữ, văn học, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, mỹ thuật điêu khắc, kiến trúc, văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể, di sản di tích, danh lam thắng cảnh; văn hóa làng, văn hóa các dân tộc thiểu số;

- Tổng kết, đánh giá những thành tựu, các vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời gian qua;

- Những yêu cầu đặt ra đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong tình hình hiện nay nhằm chuẩn bị bước vào thập niên 20 của thế kỷ XXI;

- Những biến đổi văn hóa và đề xuất giải pháp, điều kiện bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Các bài tham luận đáp ứng yêu cầu sẽ được Ban tổ chức chọn đăng trong kỷ yếu và báo cáo tại hội thảo. Tham luận là những bài chưa được công bố, xuất bản; tối thiểu 10 trang đánh máy A4 (không bao gồm ảnh, phụ lục và thư mục tài liệu tham khảo); font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1.5. Cuối bài ghi rõ học hàm, học vị, chức vụ, địa chỉ, điện thoại.

Thời gian đăng ký và gửi toàn văn tham luận trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 về Email:tonhoangthan@gmail.com. Mọi chi tiết xin liên hệ ông Tôn Thất Hướng, Trưởng Phòng Quản lý văn hóa, điện thoại: 0905055052.        

Ban tổ chức rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác viết bài của Quý vị./.

Nguồn:http://www.vhttdlqnam.gov.vn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.