Nhân sự

1. Đội ngũ cán bộ

Nhân sự Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa hiện nay có 5 người, trong đó có 1 Giám đốc, 1 Phó Giám đốc, 1 nghiên cứu viên và 2 chuyên viên. Cán bộ, viên chức Bảo tàng cố gắng đảm nhiệm tất cả các khâu công tác bảo tàng như nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày hiện vật và giáo dục phổ biến tri thức, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, công việc chung của Nhà trường giao cho.

 

        Danh sách cán bộ

 

STT

Họ và tên

Học hàm

- Học vị

Chức vụ

Lĩnh vực

nghiên cứu

Liên lạc

1

Cao Thu Nga

Thạc sĩ

Giám đốc

Khảo cổ học

 caonga@hcmussh.edu.vn

2

Hà Thị Sương

Thạc sĩ

Phó Giám đốc

Khảo cổ học

hasuong@hcmussh.edu.vn

3

Nguyễn Hữu Nhân

Cử nhân

Nhân viên

Thư viện

nguyenhuunhan@hcmussh.edu.vn

4

Nguyễn Xuân Vinh

Cử Nhân

Nhân viên

Khảo cổ học

Nguyenxuanvinh@hcmussh.edu.vn

5

Võ Thị Huỳnh Như

Thạc sĩ

Nhân viên

Khảo cổ học

huynhnhu@hcmussh.edu.vn

 

2. Cơ cấu tổ chức

- Tổ chức đoàn thể

Công đoàn

- Chính quyền Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa

Được tổ chức như một Phòng trực thuộc Nhà Trường theo Quy chế Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn được ban hành theo Quyết định số 936/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ cấu tổ chức hoạt động gồm có Giám đốc phụ trách chung và các giảng viên, chuyên viên  đảm nhận tất cả các khâu nghiệp vụ bảo tàng.

 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa.

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.