Nam bộ Đất và Người tập X

Hội Khoa học Lịch sử Tp HCM xuất bản Nam Bộ Đất và Người tập X.

LỜI NÓI ĐẦU 

Kính thưa Quý đọc giả!

Nam B - Đt và Ngưi là ấn phẩm định kỳ hàng năm của Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh; là công trình tập hợp các bài nghiên cứu của hội viên, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh,… về các vấn đề lịch sử - văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Trong nhiều năm nay, thành tựu nghiên cứu ấy đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng trong tiến trình khai phá, xây dựng và phát triển vùng đất phương Nam Tổ Quốc, đồng thời khơi mở, đặt ra cho các nhà nghiên cứu nhiều chủ đề mới mẻ, lý thú, cần được tìm hiểu, kiến giải và trao đổi. Kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 2003 đến nay, đây là lần xuất bản thứ 10 của tập sách.

Trong quá trình biên tập tập sách lần này, Ban Biên tập đã nhận được 98 bài viết có chất lượng của các tác giả - đồng tác giả, thể hiện sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu đối với tập sách. Trên cơ sở đó, Ban Biên tập đã tuyển chọn được 47 bài viết, phân loại theo hai nhóm chủ đề: “Nhng vn đ lch s - văn hóa Sài Gòn - Thành ph H Chí Minh” và “Nhng vn đ lch s - văn hóa Nam B”. Các bài viết được sắp xếp theo thứ tự diễn trình lịch sử của các sự kiện, nhân vật, vấn đề,… được đề cập. Với cách sắp xếp, phân loại bài viết như trên (đã được thực hiện ở Tập IX), Ban Biên tập hy vọng tập sách sẽ ngày càng được nối tiếp theo hướng chuyên sâu hơn, tập trung hơn, đề cập và gợi mở nhiều vấn đề mới, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng khoa học của công trình.

Ở nhóm chủ đề “Nhng vn đ lch s - văn hóa Sài Gòn - Thành ph H Chí Minh”, Ban Biên tập đã tuyển chọn được 11 bài viết của các tác giả và đồng tác giả. Các bài viết đã đề cập đến nhiều khía cạnh lịch sử - văn hóa của vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của Nam Bộ. Các vấn đề cụ thể được nghiên cứu là: lch s khai phá, phát trin cũng như nhng biến đi hành chính (Ch Đm - Tân Túc: xưa và nay của Đinh Hữu Chí; Ranh gii hành chính đô th Sài Gòn thi Pháp thuc qua các bn đ (1859-1945) của Vũ Ngọc Thành…); tên tui s nghip ca các nhân vt lch s - văn hóa gn vi Sài Gòn - Thành ph H Chí Minh (Trương Minh Ký - nhà dch thut văn hc Pháp - Vit đu tiên ca đt Sài Gòn - Gia Đnh của ThS. Phạm Thị Tố Thy; Nguyn Chánh St trên Nông c mín đàm của Lưu Hồng Sơn; Đng chí Võ Văn Tn trong vic xây dng và phát trin phong trào cách mng tnh Ch ln giai đon 1930-1935 của ThS. Vương Thu Hồng); lch s phong trào đu tranh cách mng  Sài Gòn – Thành ph H Chí Minh (Mt s s kin lch s qua báo chí Sài Gòn trưc năm 1975 của Bế Thị Thắm; Phong trào sinh viên Văn khoa – ngn c tiên phong trong phong trào hc sinh, sinh viên Sài Gòn thi chng M của Võ Phúc Toàn); các vn đ v di sn văn hóa và đi sng văn hóa xã hi ca người dân Sài Gòn - Thành ph H Chí Minh (Di tích lch s văn hóa  Thành ph H Chí Minh của TS. Phạm Hữu Mý; Miếu Thiên Hậu – Hội quán Tuệ Thành (Thành phố Hồ Chí Minh của PGS.TS. Trần Hồng Liên; L tang ca ngưi Hoa Qung Đông  Thành ph H Chí Minh - t góc nhìn tôn giáo của ThS. Trần Hạnh Minh Phương và Nguyễn Thị Thanh Thúy…). Ở chủ đề này, có thể nhận thấy sự quan tâm của các nhà nghiên cứu đối với các vấn đề lịch sử - văn hóa của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện qua phương pháp tiếp cận lch s xã hi khá mới mẻ ở Việt Nam qua tư liệu hành chính - bản đồ, văn học - báo chí, đời sống văn hóa - tín ngưỡng…

Nhóm chủ đề “Nhng vn đ lch s - văn hóa Nam B được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Ban Biên tập đã tuyển chọn được 36 bài viết của các tác giả - đồng tác giả, đề cập đến nhiều vấn đề về khảo cổ học, lịch sử, văn hóa, kinh tế… của vùng đất Nam Bộ với nhiều góc nhìn và cách tiếp cận như: Kho c h(Di tích kho c hc thi tin s - c s trên đt Tây Ninh - tim năng di sn và đôi điu nhn thc của PGS.TS. Phạm Đức Mạnh - ThS. Đỗ Ngọc Chiến; Đn th khu di tích Gò Tháp (Đng Tháp) của PGS.TS. Đặng Văn Thắng…); lch s quá trình xác lp và bo v ch quyn ca người Vi Nam B (Quá trình xác lp và bo v ch quyn ca Chúa Nguy các vùng bin đ Nam B Vit Nam thế k XVII-XVIII của PGS.TS. Trần Nam Tiến; Biến chuyn hành chính  vùng Gò Công qua các giai đon lch s của TS. Nguyễn Phúc Nghiệp; 330 năm v thế M Tho của ThS. Lê Công Lý…); nhng nhân vt lch s gn vi công cuc khai phá và xây dng vùng đt Nam B (Tinh thn đo đc phng s T quc và dân tc ca Đc Pht Thy Tây An của PGS.TS. Trần Hồng Liên; Đo sc năm Minh Mng th ba  Đình Vĩnh Phư Nhân Hòa hu Nguyn Hu Nhân - V tin hin ca thành ph Sa Đéc của ThS. Nguyễn Hữu Hiếu - Nguyễn Thanh Thuận…); nhng biến chuyn v kinh tế - văn hóa - xã h Nam B qua các giai đon lch s (S du nhp giáo dc phương Tây vào Nam Kỳ - Vit Nam thi thuc Pháp (1861-1945) của PGS.TS. Ngô Minh Oanh; Góp thêm nhn đnh v Nho hc và giáo dc công l Nam Kỳ (1867-1917) của TS. Trần Thị Thanh Thanh; Pht giáo Nam B trong cuc kháng chiến chng Pháp (1954-1975) của TS. Trần Thuận…); ngôn ng và văn hc dân gian Nam B (Hin tưng giao thoa trong văn hc dân gian Tây Nam B nhìn t th loi thơ ca của ThS. Trần Minh Thương; Hình nh biu trưng trong tc ng Khmer Nam B của ThS. Nguyễn Thị Kiều Tiên…); các đc trưng văn hóa, tín ngưng ca các cng đng dân t Nam B (L hi đua bò By Núi An Giang nhìn t khía cnh tri thc bn đcủa GS.TS. Ngô Văn Lệ; Tín ngưng Thiên Hu ti Nam B Vit Nam của TS. Nguyễn Ngọc Thơ; Tín ngưng Neak Tà ca ngưi Khmer Nam B xưa và nay của ThS. Lâm Quang Vinh…); nhng vn đ đt ra trong quá trình phát trin (Gii pháp phát trin ngun nhân lc dân tc thiu s vùng Đông Nam B của PGS.TS. Huỳnh Thị Gấm; Thc trng tín ngưng, tôn giáo ca ngưi Xtiêng (qua kho sát bn huyn Bù Đăng, Bù Gia Mp, Lc Ninh và Bù Đp Tnh Bình Phưc) của ThS. Nguyễn Xuân Hồng - TS. Lâm Nhân; Thc trng s dng ngun nhân lc bo tàng khu vc đng bng sông Cu Long của ThS. Phạm Lan Hương - Nguyễn Đình Thịnh - Huỳnh Thị Hải Yến…). Ở nhóm chủ đề này, phần lớn các tác giả đã tập trung đề cập đến các vấn đề mang tính thực tiễn - thời sự cao; nhiều bài viết khi đề cập đến các vấn đề cũ đã được thể hiện trên tinh thần trao đổi học thuật, trình bày những cứ liệu mới, nhận thức mới, đồng thời gắn cái “truyền thống”, “lịch sử” với hiện tại và định hướng tương lai, đặt chúng trong bối cảnh đổi mới và cởi mở để phát triển. Đó cũng là tinh thần của các bài viết trên Nam B - Đt và Ngưi trong những tập gần đây, tiếp tục được duy trì tiếp nối, góp phần phục dựng lại một Nam Bộ với đặc tính năng động, cởi mở, giàu sức sống, sức sáng tạo.

Ngoài những bài viết đã được in trong tập sách lần này, Ban Biên tập còn nhận được nhiều bài viết hay, có chất lượng của nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học, hội viên… Tuy nhiên, do giới hạn về nội dung cũng như số trang in của tập sách, Ban Biên tập đã không thể chọn in tất cả trong tập sách lần này. Chúng tôi mong nhận được sự lượng thứ, thông cảm của các tác giả và hy vọng tiếp tục nhận được sự cộng tác của Quý vị trong các tập sách tiếp theo.

Sự ra đời của Nam B - Đt và Ngưi tập X lần này, đánh dấu một chặng đường 10 năm của một ấn phẩm mang “thương hiệu” của Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh; là dịp để ghi nhận những thành tựu của giới Sử học Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt một thập niên qua; và cũng là lúc để nhìn lại những mặt còn hạn chế của Hội và của tập sách, rút ra những bài học kinh nghiệm để có thêm những hành trang quý báu cho bước đường phát triển sắp tới.

Nhân dịp ấn phẩm Nam B - Đt và Ngưi tập X được xuất bản, Hội Khoa học Lịch sử TP. Hồ Chí Minh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và tích cực gửi bài của Hội viên và các nhà nghiên cứu trong suốt 10 tập sách đã qua để công trình này được hoàn thành; chân thành cám ơn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã liên tục hỗ trợ về kinh phí in ấn cho tập sách; cám ơn Miếu Thiên Hậu – Hội quán Tuệ Thành đã hỗ trợ về kinh phí xuất bản cho tập sách lần này (tập X); cám ơn các Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng Hội Khoa học Lịch sử Thành phố, phối hợp, hỗ trợ hiệu quả cho việc xuất bản ấn phẩm trong suốt 10 tập sách đã qua. Hội mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, cộng tác và hỗ trợ hiệu quả, tích cực của Quý vị, Quý cơ quan trong hoạt động của Hội nói chung, tập sách Nam Bộ - Đất và Người nói riêng trong thời gian tới.

Mặc dù các tác giả, Ban Biên tập và Hội đồng thẩm định đã hết sức nghiêm túc trong việc biên tập, lựa chọn bài viết trong Nam B - Đt và Ngưi tập X, song chắc chắn tập sách vẫn còn những thiếu sót, hạn chế. Hội Khoa học Lịch sử TP. Hồ Chí Minh rất mong nhận được những phê bình, đóng góp ý kiến, chia sẻ của bạn đọc, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến nội dung và hình thức tập sách để những lần xuất bản sau, Nam B - Đt và Ngưi sẽ ngày càng có chất lượng cao hơn, đáp ứng được lòng mong đợi của bạn đọc.

Trân trọng.

Võ Văn Sen

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.