Hội thảo khoa học: “Văn hóa biển đảo - Bảo vệ và phát huy giá trị”

Ngày 16/10/2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học: “Văn hóa biển đảo - Bảo vệ và phát huy giá trị”.

Tham dự và Chủ trì Hội thảo có TS. Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng, GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Phó  Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cùng các thành viên Hội đồng; đại diện một số Bộ, Ngành ở Trung ương, Văn phòng quốc gia UNESCO Việt Nam, Hội sử học Việt Nam, Hội di sản văn hóa; các nhà khoa học, nhà quản lý ở các cơ quan trung ương và địa phương… cùng đông đảo phóng viên báo chí.

Sau Khai mạc, Hội thảo khoa học tiến hành thảo luận tại 02 Tiểu ban, với chủ đề chính: “Lý luận và Nhận diện về văn hóa biển đảo” (19 tham luận); “Giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo” (19 tham luận).

Kết thúc họp chuyên đề, Điều hành các Tiểu ban báo cáo tổng hợp các nội dung và ý kiến thảo luận về văn hóa biển đảo Việt Nam: tình hình nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị của văn hóa biển đảo Việt Nam, cùng một số đề xuất và kiến nghị đối với công tác sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn, phát huy văn hóa biển đảo trong bối cảnh chính trị - kinh tế - xã hội hiện nay.

Hội thảo đã thống nhất một số nhận thức về văn hóa biển đảo ở Việt Nam như sau:

1- Về nội hàm khái niệm văn hóa biển đảo: hiện chưa có cách hiểu thống nhất, cần tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu thêm;

2- Việt Nam có một truyền thống văn hóa biển đảo - là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời lịch sử - văn hóa dân tộc…;

3- Cần tạo nên một cuộc cách mạng văn hóa biển đảo, với mục tiêu hướng ra đại dương;

4- Việc tăng cường thu thập, nghiên cứu bằng chứng cứ lịch sử sẽ đóng góp tích cực cho việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong bối cảnh hiện nay;

5- Cần xúc tiến thành lập một Trung tâm hoặc Viện nghiên cứu Di sản văn hóa biển; Coi trọng đặc biệt việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa biển đảo gắn với bảo vệ chủ quyền đất nước; Quy hoạch phát triển du lịch biển; Pháp lý hóa hệ thống di sản văn hóa biển đảo (xếp hạng, ghi danh); xúc tiến thành lập Trung tâm Khảo cổ dưới biển; sớm tham gia các Công ước về Di sản văn hóa dưới nước (năm 2001) của UNESCO…

Khắc Đoài
http://www.dsvh.gov.vn
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.