Các tiểu quốc thuộc vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ

Văn hóa của một vùng (bao gồm văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể) không chỉ quan sát thấy trên mặt đất, mà còn ẩn chứa trong lòng đất. Khảo cổ học có vai trò rất quan trọng khi nghiên cứu các nền văn hóa trong lòng đất. Bởi khảo cổ học là khoa học giở trang sách đất để hiểu trang sách đời. Bằng sự say mê nghề nghiệp và khả năng quan sát, nhận định cùng với các phương tiện kỹ thuật đã giúp cho các nhà khảo cổ học không chỉ phục dựng được các nền văn hóa, mà còn có cơ sở khoa học nêu lên những giá trị của mỗi nền văn hóa, góp phần nghiên cứu những vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội của chủ nhân các nền văn hóa đó.

Cuốn sách "Các tiểu quốc thuộc Vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ"  mà bạn đọc có trên tay, không chỉ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lịch sử có liên quan đến nhà nước Phù Nam - một nhà nước cổ đại ở khu vực Đông Nam Á - mà còn trình bày những nét văn hóa của cư dân vùng đất Nam Bộ, trước khi các dòng lưu dân di cư đến. Do cuốn sách có giá trị khoa học và thực tiễn như vậy, nên có thể sử dụng làm tài liệu giảng dạy chuyên đề, tài liệu tham khảo ở các bậc học khác nhau.Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.