Lịch sử hình thành và phát triển

Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa được chính thức thành lập theo Quyết định số 334/QĐ-TCHC ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, với tên gọi là Bảo tàng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Đến tháng 10 năm 2009, Bảo tàng được đổi tên thành Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa theo Quyết định số 246/QĐ-TCHC ngày 13 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Qua hàng chục năm tổ chức các đợt thực tập - thực tế, điền dã phục vụ nghiên cứu, giảng dạy những vấn đề về Lịch sử, Khảo cổ học, Dân tộc học,…giảng viên và sinh viên một số chuyên ngành của Trường đã sưu tầm, hiến tặng nhiều hiện vật, tư liệu quý hiếm, đa dạng về loại hình và có giá trị khoa học. Đây là một trong những tiền đề quan trọng cho sự ra đời một loại hình bảo tàng đặc thù - bảo tàng học đường đầu tiên trong hệ thống các Trường Đại học ở phía nam của đất nước.

Trong quá trình hoạt động, Bảo tàng cũng đã tiến hành việc trao đổi hiện vật với nhiều đơn vị trong phạm vi cả nước. Đặc biệt việc xây dựng và tổ chức thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng các sưu tập hiện vật, nâng cao năng lực nghiên cứu của Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa (giai đoạn 1)” đã làm phong phú thêm rất nhiều các sưu tập hiện vật của bảo tàng.

Hiện nay, Bảo tàng đã kiểm kê và đánh số đăng ký được 4.410 hiện vật, lập thành 136 hồ sơ khoa học. Các hồ sơ hiện vật được lưu trữ bằng văn bản in, đồng thời được “số hóa” trong phần mềm chương trình “Quản lý hiện vật” của Cục Di sản văn hóa để quản lý trên máy vi tính.

Bảo tàng cũng đã xây dựng đề cương và dàn dựng trưng bày hiện vật trên diện tích khoảng 200m2 với 3 chủ đề khác nhau: “Tiền sử - Lịch sử”, “Văn hóa tộc người”, “Văn hóa mộ táng”.Trong năm 2012, Bảo tàng cũng đang chuẩn bị nội dung trưng bày cho 2 phòng mới (tổng diện tích 375m2) theo 3 chủ đề mới: “Lịch sử văn hóa Việt Nam”, “Lịch sử văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt Nam”, “Nghề và làng nghề truyền thống”.

Trong mỗi năm học, Bảo tàng đã mở cửa phục vụ tham quan, học tập cho khoảng 8.000 lượt sinh viên, giảng viên đang học tập, giảng dạy tại cơ sở Linh Trung - Thủ Đức; tạo môi trường nghiên cứu, thực tập hiệu quả cho khoảng 30 sinh viên các chuyên ngành như Khảo cổ học, Bảo tàng học và Di sản, Nhân học, Văn hóa học, Lịch sử Việt Nam, Di sản văn hóa,… ở trong và ngoài Trường (như Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh). Bảo tàng cũng đã tạo điều kiện cho các cơ quan truyền thông giới thiệu về các hiện vật độc đáo tại bảo tàng (Đài Truyền hình Việt Nam - VTV9, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh - HTV, Báo Sài Gòn tiếp thị, Báo An ninh thế giới,...).

Trong Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2015, Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa xác định:
- Về tầm nhìn: Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa là một bảo tàng Đại học, góp phần cụ thể hóa chiến lược phát triển của nhà Truờng trở thành một đại học nghiên cứu theo mô hình hiện đại của các nền đại học mạnh trên thế giới. Bảo tàng cũng xác định được tiềm năng, lợi thế về nghiên cứu và phổ biến các tri thức về Khoa học xã hội và Nhân văn trên địa bàn các tỉnh phía Nam của Tổ quốc.

- Về sứ mạng: Bảo tàng đang thực hiện sứ mạng cao cả là “đưa bảo tàng đến giảng đường và đưa giảng đường đến bảo tàng”, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo tri thức và giáo dục lòng yêu nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

- Về mục tiêu: Trong giai đoạn 2011-2015, Bảo tàng Lịch sử - văn hóa từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo quản, kiểm kê, trưng bày hiện vật, hoàn chỉnh hệ thống trưng bày thường xuyên, xây dựng nội dung cho các triển lãm, trưng bày chuyên đề; phổ biến tri thức khoa học, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sưu tầm, xây dựng các sưu tập hiện vật, bảo quản phòng ngừa, phục chế hiện vật bảo tàng. Bảo tàng cũng xây dựng đội ngũ đủ mạnh để đảm đương các khâu công tác bảo tàng, nâng caotrình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ bảo tàng.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.