QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO TÀNG LỊCH SỬ VĂN HÓA

1. Mục đích: để thống nhất những nội dung công việc phải thực hiện của bảo tàng theo trình tự logic và qui trình thực hiện đảm bảo tính khoa học, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

2. Phạm vi áp dụng: Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, các phòng(các bộ phận nghiên cứu sưu tầm; kiểm kê bảo quản; trưng bày - giáo dụctruyền thông; hoạt động dịch vụ của bảo tàng; các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ.

3. Tài liệu tham khảo: thông tư số 18/2010/TT – BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch  Qui định về Tổ chức và Hoạt động của Bảo tàng

4. Định nghĩa: qui trình hoạt động của bảo tàng Lịch sử Văn hóa là qui trình, trình tự các khâu hoạt động nghiệp vụ của bảo tàng.

load toàn bộ tại: qui trinh hoat dong theo mau.docx

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.