Khai mạc triển lãm “Internet với phụ nữ: cơ hội và thay đổi”

Triển lãm “Internet với phụ nữ: cơ hội và thay đổi” - Khai mạc vào ngày 26/11/2014, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam,  là một phần trong kết quả nghiên cứu thực hiện Dự án “Internet thay đổi cuộc sống phụ nữ nông thôn”, do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Phần Lan, Công ty Fairspectrum Phần Lan tổ chức.Dự án được triển khai từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2014 tại 3 xã/thị trấn: thị trấn Bần Yên Nhân, xã Nhân Hòa, xã Dị Sử, đều thuộc huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Sau hơn 6 tháng nghiên cứu điền dã, nhóm thực hiện Dự án đã lựa chọn hơn 30 phỏng vấn sâu, một bộ phim ngắn và những hình ảnh của các nhân vật tham gia Dự án để tổ chức triển lãm.

Nội dung Triển lãm phản ánh  về tình hình kinh tế - xã hội ở thị trấn Bần Yên Nhân, xã Nhân Hòa và xã Dị Sử; việc sử dụng internet của phụ nữ tại đây; tác động của internet tới đời sống của chị em phụ nữ,… cùng những cơ hội, thách thức mà chị em phải đối mặt trong quá tình tiếp cận và sử dụng internet…

Triển lãm “Internet với phụ nữ: cơ hội và thay đổi” một lần nữa để lại dấu ấn về hướng đi của Bảo tàng Phụ nữ trong việc nghiên cứu tiếp cận và phản ánh những vấn đề về giới dưới góc nhìn nhân học xã hội.

BTPN

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.