Bảo tàng với công tác sưu tầm hiện vật

Trong những năm qua, Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa đã tiến hành nhiều hoạt động sưu tầm hiện vật trong phạm vi cả nước, xây dựng được những sưu tập hiện vật có giá trị như Sưu tập công cụ thời kỳ Đá cũ ở Tây Nguyên - Đông Nam Bộ, Sưu tập công cụ lao động bằng đá thời kỳ Kim khí thuộc Văn hóa Đồng Nai, Sưu tập mảnh gốm thời kỳ Kim khí (Văn hóa Đồng Nai) và Lịch sử (Văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo) ,…
 

 
Trong quá trình triển khai Dự án “Đầu tư xây dựng các sưu tập hiện vật, nâng cao năng lực nghiên cứu của Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa”, Bảo tàng đã phối hợp với các Phòng chức năng trong Trường tổ chức nhiều chuyến điền dã sưu tầm hiện vật ở nhiều tỉnh thành trong cả nước (Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Nam, Gia Lai, Đak Lak, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long,…). Kết quả, đã sưu tầm được 15 sưu tập (1.100 hiện vật) có giá trị thuộc nhiều loại hình, niên đại khác nhau.

- Sưu tập hiện vật khảo cổ như sưu tập gốm sứ Chu Đậu (Hải Dương) thế kỷ XV, sưu tập hiện vật vùng Nam Bộ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.

- Sưu tập hiện vật gắn liền với các làng nghề như nghề đúc đồng (sưu tập trống Đông Sơn - Thanh Hóa; sưu tập đồ thờ, nhạc khí Phước Kiều - Quảng Nam), nghề làm gốm (gốm Bát Tràng - Hà Nội; gốm Bình Dương; gốm Vĩnh Long; gốm Bàu Trúc - Ninh Thuận; đồ gốm và dụng cụ làm gốm Biên Hòa - Đồng Nai).

- Sưu tập hiện vật dân tộc học các tộc người ở Bắc Bộ (các tộc người Thái, Mường, H’Mông, Dao, Giáy, Khơ Mú,…ở các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Thái Nguyên,…), Nam Trung Bộ (người Việt ở Phú Yên), Tây Nguyên - Đông Nam Bộ (Ba na, Gia rai, Ê đê, S’tiêng,…ở các tỉnh Gia Lai, Đak Lak, Đồng Nai,…)

- Sưu tập hiện vật, tư liệu khác như sưu tập phim tài liệu về lịch sử, văn hóa, sưu tập tư liệu, văn bia Hán - Nôm.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.