Nghiên cứu khoa học là hoạt động thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa trên cơ sở đáp ứng yêu cầu chuyên môn và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của bảo tàng. Các đề tài, dự án đã triển khai xoay quanh lĩnh vực nghiên cứu dưới góc độ khảo cổ học, sưu tầm hiện vật bảo tàng và sau này sẽ chú ý các đề tài nghiên cứu dưới góc độ bảo tàng học và di sản.

 

 


Cho đến tháng 8 năm 2016, các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã và đang thực hiện như sau:

1. Đề tài NCKH cấp Bộ: “Nghiên cứu kỹ thuật chế tác đá dưới góc độ phân tích kết quả giám định thạch học di tích, di vật tiền sử - sơ sử ở Miền Nam Việt Nam” (đã bảo vệ).

2. Đề tài NCKH Trọng điểm ĐHQG Tp.HCM: “Những di tích khảo cổ học thời văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo ở An Giang” (đã bảo vệ).

3. Đề tài NCKH cấp Trường: “Điều tra cơ bản các di tích mang dấu ấn thời kỳ Đá cũ trên đất Lâm Đồng” (đã bảo vệ).

4. Đề tài NCKH Trọng điểm ĐHQG Tp.HCM: “Các di tích khảo cổ học thời Tiền Óc Eo ở Tây Nam Bộ” (đã bảo vệ).

5. Dự án: “Đầu tư xây dựng các sưu tập hiện vật, nâng cao năng lực nghiên cứu của Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa (giai đoạn 1) (đã nghiệm thu).

6. Đề tài NCKH Trọng điểm ĐHQG Tp.HCM: “Các trung tâm tôn giáo thuộc văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ” (đã nghiệm thu đạt loại tốt).

7. Đề tài NCKH cấp ĐHQG Tp.HCM loại B: "Các tiểu quốc thuộc Vương quốc Phù Nam ở Nam bộ" (đã nghiệm thu loại khá).

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.