Đăng ngày: 30/06/2020

Sáng ngày 02/07/2020, tại Nhà điều hành Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa đã tổ chức Lễ tiếp nhận và trưng bày hiện vật Nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn hiến tặng. 

  • Vấn đề sưu tầm hiện vật qua “Quy tắc đạo đức bảo tàng của ICOM”

    ICOM là tên viết tắt các chữ cái theo tiếng Anh của Hội đồng Quốc tế các bảo tàng (Intenational Council of Museums) được thành lập vào tháng11 năm 1946, tại thủ đô Paris nước Pháp. Tính đến nay, tổ chức này đã có “hơn 25.000 thành viên ở 140 quốc gia tham gia vào các hoạt động tại các tổ chức quốc gia, khu vực và quốc tế”[1]. Hoạt động của ICOM hướng tới 5 mục tiêu chủ yếu:

  • Đào tạo cán bộ bảo quản cho bảo tàng - công việc cần kíp

    Sử dụng biện pháp kỹ thuật để bảo quản, tu sửa, phục dựng di sản văn hoá thuộc phạm trù khoa học tự nhiên, nhưng lại là công việc quan trọng của bảo tàng, có mối quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau với các môn khoa học xã hội chuyên ngành như sử học, khảo cổ học, nhân học, nghệ thuật... Vì thế, bộ môn khoa học nghiên cứu bảo quản hiện vật ra đời, một sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, điều này càng làm nổi bật tính đặc thù và sự phong phú của bảo tàng học.